Obowiązkowy split payment – zmiany w podatkach

News!

Oto kolejny obowiązek dla firm postawiony przez MF, który powinien zostać wdrożony w Waszych systemach ERP.

Prawie pół miliona vatowców od 1 września 2019 roku, będzie musiała dzielić płatność przy transakcjach. Projekt noweli VAT zakłada obowiązkowy split payment dla podatników, którzy dziś objęci są odwrotnym obciążeniem.

Idea tego rozwiązania będzie polegała na tym, że płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT – na specjalny rachunek VAT. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Nie pozwolić na wyłudzenie podatku.

Należy podkreślić, że split payment będzie dotyczył wyłącznie płatności powyżej 15 tys. zł oraz dotknie jedynie te branże, które zostały określone w załączniku ustawy. Będą to m.in. takie sektory gospodarki jak: stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa, tworzywa sztuczne, roboty budowlane i ogólnobudowlane.

Obowiązkowy split payment będzie miał zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku pomiędzy podatnikami będącymi przedsiębiorcami i obejmował będzie wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe. Warto dodać, że ma on mieć zastosowanie do wszystkich dostawców (usługodawców), w tym również tych, którzy nie mają siedziby w Polsce. Podmioty te będą musiały posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Nie będą jednak ponosić żadnych opłat związanych z otwarciem takiego rachunku.

Przedsiębiorcy, u których wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (w wyniku transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności) będą mogli wnioskować o zwrot tej nadwyżki na rachunek VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

Wyżej wymienione branże, które narażone są na wyłudzenia, będą musiały dostosować się do wymogu podziału płatności. Ustawodawca proponuje również wprowadzenie kar. Podatnicy unikający podziału płatności będą musieli liczyć się z ryzykiem sankcji vatowskich, jak również z utratą możliwości zaliczenia części wydatków do kosztów podatkowych.

W celu sprostania wymogom stawianym przez ustawodawcę zobowiązującym podatników do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, planowana jest modyfikacja systemu ERP. Umożliwi ona tworzenie zestawień niezbędnych do przygotowania płatności wychodzących dokonywanych poprzez moduł bankowości elektronicznej. W związku ze zmianami, w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV funkcjonalności umożliwiające dokonywanie przelewów w systemie podzielonej płatności znajdują się w standardzie, pozostaje tylko ich konfiguracja pod kątem wymagań konkretnych banków. W poprzednich wersjach systemu ERP Microsoft Dynamics istnieje możliwość implementacji odpowiednich modyfikacji umożliwiających automatyzację tego procesu.