Nowa deklaracja VAT – JPK_VDEK

Analityka

Nowa deklaracja VAT – JPK_VDEK

Kolejne zmiany oraz obowiązek dla firm, związany z generowaniem nowych deklaracji VAT przez systemy ERP. JPK_VDEK – zastąpi dotychczasową deklarację VAT
Projekt ustawy dotyczący obowiązku elektronicznego przesyłania ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowej w jednolitej postaci (nowy JPK_VAT) wchodzi w życie. Digitalizacja podatków staje się faktem, z którym muszą się zmierzyć niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa, ale również systemy ERP. Ich nieodzownym elementem są moduły finansowo-księgowe, które są stale monitorowane i aktualizowane.

JPK_VDEK – podstawowe informacje

JPK_VAT w nowej formie – pierwotnie określany jako JPK_VDEK – ma zostać wprowadzony w dwóch terminach: od 1 stycznia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców i następnie od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podmiotów. Zmiana będzie dotyczyła wprowadzenia nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego: JPK_VDEK, czyli deklaracji podatkowych VAT oraz ewidencji VAT.
Dzięki nowej strukturze JPK, zmniejszy się liczba informacji dotyczących podatku VAT, które w masowych ilościach napływają do organów podatkowych.
Co za tym idzie, nastąpi szybsza weryfikacja przesyłanych danych, która, wg zapowiedzi Ministerstwa Finansów ma wpłynąć m.in. na:

  • skrócenie czasu dokonywanych zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
    oraz
  • obniżenie kosztów związanych z analizą informacji podatkowych.
    Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Wprowadzenie pliku JPK_VDEK pozwoli zaoszczędzić czas oraz uprości formalności związane z zaniechaniem składania deklaracji VAT-7 lub deklaracji VAT-7K.

Co obejmie JPK_VDEK?

Planowane jest, aby projektowana nowa struktura JPK_VDEK zastąpiła takie dokumenty jak:
• JPK_VAT,
• VAT-7,
• VAT-7K,
• VAT-27,
• VAT-ZT,
• VAT-ZZ,
• VAT-ZD.
Rozważaniom podlega również zastąpienie nowym, jednolitym plikiem kontrolnym druku VAT-12.

Podatnicy nie będą musieli comiesięcznie wypełniać i wysyłać kilku formularzy związanych z podatkiem od towarów i usług. Nie będzie też potrzeby dołączać dodatkowych załączników do JPK_VDEK. Planowana jest też przez Ministerstwo Finansów rezygnacja z dodatkowych wniosków występujących w obecnych deklaracjach. Każda z informacji, która musi zostać dostarczona do fiskusa zostanie zawarta w jednym pliku. Jednym słowem kilka informacji podatkowych w jednym pakiecie!

Comiesięczny obowiązek składania JPK_VDEK

Wejście w życie nowelizacji dotyczącej JPK_VDEK spowoduje konieczność wysyłki pliku co miesiąc nawet jeśli przedsiębiorca zdecydował się na kwartalne rozliczenia VAT. W pierwszym i drugim miesiącu kwartału plik zawierał będzie dane znajdujące się w rejestrach VAT za każdy miesiąc. Jednak część rozliczeniowa, która odpowiada deklaracji VAT-7K będzie pusta, jedynie w pliku za ostatni miesiąc kwartału będzie ona wypełniana.

JPK_VDEK – główne zmiany

Nowa struktura głównie bazuje na zawartości obecnie istniejącego pliku JPK_VAT. Na pewno zostanie zachowany podział na odrębne sekcje dotyczące sprzedaży i zakupów. Niemniej jednak, w nowym pliku należy spodziewać się istotnych nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie całkiem nowej sekcji o nazwie Deklaracja (odzwierciedlającej poszczególne pola z deklaracji VAT-7).
W nowej strukturze znajdą się w dane z ewidencji, deklaracji VAT oraz dodatkowe informacje. Zniknie natomiast informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27). Szczegółowych informacji możemy oczekiwać dopiero w nowej odsłonie struktury JPK_VDEK.
Rozwiązanie ERP, związane ze składaniem miesięcznych deklaracji podatkowych firmy Microsoft ze względu na swoją elastyczność, skalowalność oraz gwarancję dynamicznego rozwoju wraz ze zmieniającymi się potrzebami, daje gwarancję stabilności oraz integralności. Dzięki modułowi finansowo- księgowemu przygotowuje pliki JPK (każdego rodzaju).

Obecnie każda wersja systemu Microsoft Dynamics daje możliwość generowania pliku JPK_VDEK, łącznie z jej najnowszą wersją –Microsoft Dynamics 365 Business Central. Producent planuje przygotować modyfikację w polskiej lokalizacji.