Zwrot składek ZUS zapłaconych za marzec 2020

tarcza antykryzysowa zus

Przedsiębiorcy, którzy z różnych względów opłacili składki za marzec 2020, a przysługuje im zwolnienie ze składek w 100%  lub 50% mogą zwrócić się o zwrot nadpłaconych składek jedynie do 10 lub 15 maja 2020 (w zależności od terminu opłacania). Warunki zwolnienia ze składek opisane zostały w poprzednim artykule, który możecie znaleźć tu: https://bpohouse.pl/en/anti-crisis-shield-for-non-polish-speakers-2 Poniżej przedstawiam szczegóły.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej  pocztą lub osobiście w placówce  ZUS (wniosek RZS-P do wypełnienia i wydruku jest dostępny na www.zus.pl).

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.