Ulga na złe długi w VAT

Życie przedsiębiorcy nie jest usłane różami, zwłaszcza w obszarze płacenia podatków. Na szczęście są przepisy, które dopuszczają stosowanie ulg podatkowych. Aby móc użyć każdej możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, i co za tym idzie – również kwoty podatku należnego – potrzeba jedynie znajomości tych przepisów. Jednym z nich jest ulga za złe długi w VAT. W sytuacji, gdy nabywca nie uiści należnej kwoty za zakupiony towar lub usługę, sprzedawca może skorzystać z ulgi – za złe długi VAT.

Złe długi VAT – co trzeba wiedzieć

Przepisy dość jasno określają czynniki, które muszą zostać spełnione, aby sprzedawca mógł skorzystać z ulgi za złe długi VAT. W myśl zapisów, musi upłynąć 90 dni od wyznaczonego terminu, w którym należność miała być uregulowana (i oczywiście nie została). Wspomniane 90 dni musi upłynąć, aby sprzedawca mógł złożyć korektę zeznania – to warunek konieczny.

W kwestii terminów – kolejna ważna informacja – istnieje ograniczenie czasowe (art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT), które w praktyce oznacza, że ulgę za złe długi VAT można stosować, jeżeli od daty wystawienia niezapłaconej faktury nie minęły 2 lata (liczone od końca roku, w którym ta faktura została wystawiona).

Złe długi VAT – przepisy i precedens

Z ustawy o VAT można dowiedzieć się wielu rzeczy samemu, o ile posiada się znajomość specyficznego żargonu. Jednakże zdarzają się sytuacje, o których osoba spoza środowiska może nie wiedzieć – mowa o precedensach, czyli w tym wypadku wyrokach sądowych, które mogą zmienić interpretację litery prawa. Do tej pory przepisy regulowały pewne ważkie kwestie, przez które zastosowanie ulgi na złe długi VAT było niemożliwe, jeżeli nie zostały spełnione konkretne warunki, mianowicie, że w dniu dokonania sprzedaży oraz w dzień poprzedzający złożenie deklaracji:

  1. Dłużnik nie mógł być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego bądź restrukturyzacyjnego;
  2. Dłużnik oraz wierzyciel musieli być zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT (wierzyciel musiał spełniać ten warunek na dzień przed złożeniem deklaracji).

Powyższe czynniki sprawiały, że sprzedawca nie mógł zastosować ulgi na złe długi VAT, jeśli dłużnik był w stanie upadłości lub likwidacji (pomijając fakt, że należność nie została uregulowana – w pewnym sensie to podwójna strata). W październiku tego roku (15.10.2020), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygnatura C-335/19), który stanowi precedens w tej materii – orzeczenie Trybunału mówi jasno, że polskie przepisy regulujące prawo do zastosowania ulgi na złe długi VAT,  są niezgodne z unijną Dyrektywą VAT.

Złe długi VAT – znaczenie precedensu

Co wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza w praktyce? Wyjaśniamy:

  1. Orzeczenie Trybunału stanowi podstawę do odzyskania VAT w ramach ulgi na złe długi VAT, nawet w przypadkach, gdy dłużnicy byli w stanie upadłości lub likwidacji;
  2. Wyrok stwarza możliwość ubiegania się o ulgę na złe długi VAT, pomimo tego, że polskie przepisy uzależniają skorzystanie z ulgi od statusu dłużnika (na przykład – w sytuacji, gdy nabywca jest osobą fizyczną, a nie podatnikiem VAT).

Ulga na złe długi VAT – dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego biura księgowego

Większość przedsiębiorców jest specjalistami w swojej branży, ale mało kto z nich jest ekspertem od przepisów podatkowych. W związku z tym, o pomyłkę w dokumentach nietrudno – a raczej żaden biznesmen nie chce mieć kłopotów z urzędem skarbowym. Dlatego najlepiej udać się do profesjonalistów, którzy wiedzę o podatkach mają w małym palcu. Nie tylko znają przepisy, ale także posiadają wiedzę o procedurach, funkcjonowaniu urzędów czy możliwych interpretacjach licznych paragrafów. Ponadto, eksperci dysponują informacjami, które otwierają możliwości. Jesteś przedsiębiorcą i chcesz zarabiać więcej oraz spać spokojnie, nie martwiąc się o urząd skarbowy? Skontaktuj się z nami – księgowość oraz rozliczenia podatkowe to nasze naturalne środowisko.