Nasz zespół

Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik

Dr hab. Bartosz Wachnik jest absolwentem Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Inżynierii Produkcji (obecnie Wydział Mechaniczny Technologiczny) Politechniki Warszawskiej. Przez ponad dwadzieścia lat zdobywał doświadczenie w tworzeniu i rozwoju firm zajmujących się wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie klasy ERP, CRM, ECM, BI. W swojej historii realizowanych projektów IT zaczynał jako programista, kolejno pełnił funkcje konsultanta funkcjonalnego, kierownika projektu a następnie członka komitetu sterującego.W Polsce uczestniczył w ponad 70 projektach IT m.in dla Pracuj.pl, Link4, Manpower, Vision Express, Schenker, Hall Allergy, Aristo Pharma, Mlekovita. Posiada doświadczenie w realizacji projektów IT polegających na re-implementacji, upgradzie, roll-out lub opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań typu core w systemach ERP. Pasjonuje się nowymi trendami w IT w zakresie sztucznej inteligencji, tworzeniu oprogramowania metoda low / no code. 

Specjalizuje się w doradztwie operacyjnym i strategicznym w zakresie realizacji projektów IT oraz opracowaniu i realizacji transformacji cyfrowej dla średniego i wyższego szczebla kierownictwa firm.

Uczestniczył w projektach międzynarodowych dla klientów m.in. w USA, Malezji, Turcji, Niemczech, Francji, Litwy, Holandii.

 

Przez ostatnie 10 lat prowadzi badania dotyczące problemów występujących w projektach informatycznych w Polsce i zagranicą. W swoich publikacjach stara się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

 • Gdzie leży przyczyna, że projekty IT kończą się porażką?
 • Czy postęp technologiczny w IT spowoduje że więcej projektów IT będzie kończyło się sukcesem?
 • Która metodyka realizacji projektów IT jest adekwatna do twojego projektu?
 •  Jakie są czynniki sukcesu strategii transformacji cyfrowej?
 • Jakie są przyczyny i konsekwencje zjawiska asymetrii informacji między dostawcą a odbiorcą w projektach IT?

Jako doświadczony biegły sądowy specjalizuje się w obszarach:

 1. Wdrażania systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, ECM, DMS, BI, Hurtowni danych
 2. Tworzenie oprogramowania na zamówienie
 3. Transformacji cyfrowej
 4. Zarządzania projektami informatycznymi

Jest autorem ponad 50 publikacji w języku polskim i angielskim, w tym dwóch monografii związanych z wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz zjawiska luki informacyjnej w projektach IT.

W swojej pracy stara się zawsze znaleźć równowagę miedzy wykorzystywana technologią z jej plusami i minusami a ludźmi z ich potrzebami, talentami, możliwościami i lękami.

Arkadiusz Sulich

Doświadczony Senior Manager posiadający kompetencje w rozwoju biznesu IT na rynkach lokalnych i międzynarodowych, posiadający udokumentowane wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach:

 1. Kierowanie firmami z branży IT (lokalnymi oraz międzynarodowymi).
 2. Zarządzanie projektami IT.
 3. Ekspertyza dot. systemów ERP w pełnym zakresie funkcjonalnym (Finanse, Logistyka, Produkcja i inne).
 4. Tworzenie architektury systemu ERP / CRM / DMS w zakresie procesów biznesowych oraz relacji między nimi.
 5. Audyty wdrożeń systemów ERP / CRM / DMS.
 6. Projektowanie i realizacja strategii wdrożeń międzynarodowych z naciskiem na standaryzację i unifikację procesów biznesowych oraz Master Data.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz programu MBA (London Business School/WOT).

W ciągu ostatnich 25 lat uczestniczył w ponad 50 projektach IT w kraju oraz zagranicą w rolach od konsultanta do Senior Project Managera, realizując projekty IT różnej wielkości od kilku użytkowników systemu do kilku tysięcy użytkowników systemu.

Kierował polonizacją zagranicznych systemów ERP wraz z doprowadzeniem do ich certyfikacji zgodności z prawodawstwem polskim.

Anna Bischoff 

 

Senior Consultant / Project Manager w zakresie finansów, rachunkowości i kontrolingu. Posiada 15+ letnie doświadczenie w tych obszarach współpracując z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi.

Obecnie pełni funkcję kierowniczą w firmie BPO House Sp. z o. o. gdzie zarządza działem finansowo-księgowym i dostarcza kompleksowe rozwiązania dla klientów z sektora polskiego i zagranicznego.

 1. Posiada doskonałą znajomość wielu programów finansowo-księgowych typu ERP, co umożliwia jej skuteczne zarządzanie danymi i optymalizację procesów księgowych.
 2. Uczestniczyła w procesie wyboru systemów finansowo księgowych, i procesach związanych z przeniesieniem danych nowych systemów finansowo-księgowych.
 3. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 4. Posiada głęboką wiedzę i praktykę w sporządzanie analiz finansowych i parametryzacji narzędzi i aplikacji do budżetowania.
 5. Posiada doświadczenie w planowanie podatkowym oraz reprezentowaniu klientów podczas kontroli skarbowych.

Posiada podyplomowe studia z zakresu rachunkowości, a także certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministerstwo Finansów. Z pasją i zaangażowaniem podchodzi do pracy, zawsze dążąc do doskonałości w obszarze rachunkowości i finansów. Ma otwarty przewód doktorski z dziedziny finansów na Uniwersytecie Szczecińskim