Spółka cywilna i jej księgowość

Spółka cywilna jest tak naprawdę umową podpisana między dwoma lub większą liczbą wspólników. Wspólnik spółki cywilnej – osoba fizyczna musi być przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Obok osób fizycznych wspólnikami spółki cywilnej mogą być też osoby prawne (np. spółka z o.o.). lub też inne spółki niemające osobowości prawnej np. spółka jawna.

Zalety i wady spółki cywilnej

Plusem założenia tego typu spółki jest brak kapitału początkowego i mało formalności przy jej zakładaniu (wystarczy umowa).

Minusem natomiast jest fakt, iż spółka tego typu nie posiada osobowości prawnej, nie jest odrębnym podmiotem prawa oraz nie ma swojego wyodrębnionego majątku.  Odpowiedzialność za zobowiązania obciąża wszystkich wspólników i może się odnosić także do ich majątku prywatnego. Forma opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności i może zostać zmieniona w trakcie istnienia spółki. 

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu! 

 

 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Anna BischoffEkspert ds. finansów

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane