Usługi księgowe – Warszawa Praga

Działające w Warszawie biuro rachunkowe zajmuje się świadczeniem usług księgowych – prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz KPiR, czyli podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. Ponadto obsługujemy Klientów w obszarze polityki kadrowo-płacowej. Nasza oferta dedykowana jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na Pradze – małym, średnim i korporacjom.

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo danych otrzymywanych od Klienta, więc oferujemy różne narzędzia informatyczne znacznie usprawniające współpracę, w tym m.in. elektroniczny obieg dokumentów czy dostęp online do ksiąg rachunkowych.

Rzetelnie i solidnie realizujemy księgowość i obsługę kadrowo-płacową. Bierzemy pełną odpowiedzialność za m.in. prowadzenie KPiR oraz wszelkie sprawy dotyczące pracowników. Reprezentujemy naszych zleceniodawców przed organami kontroli skarbowej.

Grono Klientów biura rachunkowego stale się poszerza ze względu na jakość świadczonych czynności, rzetelność oraz cennik. Kwoty za usługi księgowe ustalamy indywidualnie, a cena zależy m.in. od zakresu powierzonych nam obowiązków.

Księgowość BPO

Obsługa kadr i płac w firmie

Proponowane przez biuro rachunkowe usługi kadrowo-płacowe obejmują:

 • prowadzenie dokumentacji pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, okresu chorobowego, zasiłków ZUS itd.,
 • tworzenie list płac,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • monitoring szkoleń BHP oraz badań lekarskich pracowników,
 • elektroniczną wysyłkę deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji PIT,
 • monitoring i rozliczanie urlopów okolicznościowych, wypoczynkowych, macierzyńskich i innych,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS,
 • sporządzanie oświadczeń woli pracodawcy w sprawie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • przygotowywanie dla pracowników dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, z ustaleniem uprawnień emerytalnych i rentowych,
 • pomoc merytoryczną podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i KPiR

Co obejmuje oferowana przez biuro rachunkowe usługa pełnej księgowości? Prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. księgi głównej i ksiąg pomocniczych polega na następujących czynnościach:

 • opracowaniu zakładowego planu kont,
 • ustalaniu rocznego planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • dokonywaniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzeniu rejestrów VAT sprzedaży i zakupów, ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowaniu pliku JPK-V7 lub JPK-V7K deklaracji VAT-UE,
 • naliczaniu zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • przygotowywaniu rocznych sprawozdań finansowych,
 • fachowym doradztwie księgowym w zakresie ksiąg handlowych.

Część podatników zobligowana jest do prowadzenia KPiR, która pozwala na ewidencję przychodów i rozchodów, czyli kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. Samodzielne wykonywanie tych czynności może nastręczać wiele problemów. Dlatego w tym zakresie Klienci z warszawskiej Pragi mogą liczyć na nasze fachowe wsparcie.

W ramach oferty zapewniamy:

 • bieżące ewidencjonowanie wszelkiej dokumentacji księgowej,
 • comiesięczne rozliczenia oraz deklaracje podatkowe – VAT, PIT,
 • rozliczenie właścicieli firm w zakresie składek ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Zakres usług księgowych zawsze ustalamy indywidualnie z Klientem.