Wsparcie przy wyborze systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz dostawcy usług wdrożeniowych

Wdrożenie systemów informatycznych

Opis

Oferujemy usługi związane z wsparciem wyboru systemu informatycznego wspierającego zarządzanie oraz dostawcy usług wdrożeniowych. Wdrożenie następujących systemów informatycznych:

 1. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS, ECM, E-Commerce.
 2. Systemy informatyczne tworzone od podstaw m.in. wykorzystując low-coding.
 3. Systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencje.

Projekty realizujemy zarówno dla grupy średnich przedsiębiorstw jak również dla korporacji. Projekty mogą być realizowane dla klientów w Polsce jak również dla klientów międzynarodowych.

Cel

Celem usługi jest zminimalizowanie ryzyka i niepewności dot. wyboru systemu informatycznego oraz usług wdrożeniowych przez klienta.

Sposób realizacji

Poniżej przedstawiono sposób realizacji wsparcia przy wyborze systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz dostawcy usług wdrożeniowych:

Sposób realizacji
 1. Wstępna analiza funkcjonalna określająca:
    – Cele realizacji projektu
    – Wymagania biznesowe
    – Wymagania technologiczne
    – Rekomendacje metodyki korzystnej z punktu widzenia klienta
    – Grupę projektową
    – Identyfikacje ryzyka
    – Określenie ogólnego harmonogramu
    – Opracowanie kryteriów wyboru systemu oraz dostawcy
 2. Opracowanie dokumentów projektowych w ramach organizowanego przetargu tj.:
    a. RFI (Request for Information, wniosek o informacje)
    b. RFP (Request for Proposal, wniosek o propozycję)
    c. RFQ (Request for quotation, wniosek ofertę)
 3. Zaplanowanie oraz wsparcie przy organizacji przetargu.
 4. Organizacja i ocena prezentacji potencjalnych dostawców w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze.
 5. Weryfikacja informacji referencyjnych od dostawców systemów informatycznych oraz usług wdrożeniowych.
 6. Wybór krótkiej listy dostawców systemu informatycznego oraz usług.
 7. Negocjacje warunków współpracy.
 8. Rekomendacje wyboru systemu informatycznego oraz dostawcy usług wdrożeniowych zgodnie z określonymi kryteriami.
 9. Przygotowanie umowy.
 10. Podpisanie umowy.

+ Korzyści dla klienta

+Ograniczenie luki wiedzy klienta w zakresie wyboru systemu informatycznego, dostawcy usług wdrożeniowych oraz realizacji projektu.
+Minimalizacja ryzyka związanego z wyborem systemu informatycznego.
+Minimalizacja ryzyka związanego z wyborem dostawcy usług wdrożeniowych.
+Minimalizacja ryzyka związana z wybraną metodą realizacji projektuinformatycznego oraz zasobami dostawcy.
+Ocena realnych kosztów wdrożenia i posiadania systemu informatycznego (Total Cost of Ownership).
+Negocjacje porozumienia.
+Zaproponowanie umowy prawnej uwzględniającej czynniki ryzyka.

Studium przypadku

Poniżej przedstawiono studia przypadków obrazujące realizacje usługi:

Studium przypadku

Studium przypadku nr 1

Wsparcie przy wyborze systemu ERP oraz dostawcy usług wdrożeniowych w firmie farmaceutycznej…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Wsparcie przy wyborze systemu DMS oraz dostawcy usług wdrożeniowych w przedsiębiorstwie rybnym…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 3

Wsparcie przy wyborze dostawcy oprogramowania do zbierania zamówień sprzedaży w firmie meblowej…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane