Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych

Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych

Opis

Realizujemy audyty następujących typów projektów:

 1. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie:
 2. Systemy informatyczne tworzone od podstaw m.in. wykorzystując low-coding (Microsoft Power Apps)
 3. Systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencje

Audyty realizujemy zarówno dla grupy średnich przedsiębiorstw jak również dla korporacji. Projekty mogą być realizowane dla klientów w Polsce jak również dla klientów międzynarodowych.

Realizacja audytu może dotyczyć poprawności realizacji projektu informatycznego lub wdrożonego systemu informatycznego. Audyt może dotyczyć całego projektu informatycznego lub jego wybranego fragmentu np.: analizy funkcjonalnej.

Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych ma na celu:

 1. Sprawdzenie zgodności sposobu realizacji projektu informatycznego z zdefiniowanymi kryteriami określonymi w etapie przygotowawczym lub w ramach wspólnego audytu.
 2. Sprawdzenie zgodności wdrożonego systemu informatycznego z wymaganiami funkcjonalnymi, technologicznymi wobec systemu zdefiniowanymi w etapie przygotowawczym, analizie funkcjonalnej lub w ramach wspólnego audytu.

Zakres i specyfika audytu zależy od indywidualnych potrzeb klienta, tak więc za każdym razem uzgadniamy z klientem cel, zakres oraz specyfikę audytu. Opracowany audyt oprócz identyfikacji stanu, zawiera sugestie i rekomendacje związane z akcjami naprawczymi. Dokument audytu może stanowić materiał dowodowy w ramach mediacji lub procesu sądowego.

Cel

Przed rozpoczęciem prac audytowych określamy jego zakres oraz cel, co determinuje obszar i sposób realizowanych usług. Końcowym rezultatem audytu jest ocena zrealizowanego projektu / wdrożonego systemu oraz rekomendacja dalszych działań klienta.

Sposób realizacji

Audyt weryfikacji poprawności realizacji projektu informatycznego:

Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych
 1. Weryfikacja założeń technicznych, funkcjonalnych i organizacyjnych oraz celów stawianych przed projektem informatycznym z osiągniętymi.
 2. Działania sprawdzające zgodność realizacji projektu z umową wdrożeniową.
 3. Weryfikacja doboru stosowanej metodyki realizacji projektu.
 4. Weryfikacja i ocena wykorzystywanych zasobów dostawcy.
 5. Weryfikacja i ocena zrealizowanej kastomizacji tj. parametryzacji oraz wykonanych zmian programistycznych.
 6. Weryfikacja i ocena sposobu realizacji projektu przez dostawcę.
 7. Weryfikacja i ocena transferu wiedzy od dostawcy do klienta.
 8. Rekomendacja dalszych działań klienta.

Audyt wdrożonego systemu informatycznego:

Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych

 

 1. Weryfikacja poprawności wykonania analizy funkcjonalnej.
 2. Weryfikacja kastomizacji systemu informatycznego pod kątem:
       a. Zgodności z analizą funkcjonalną.
       b. Przyszłej rozbudowy systemu.
       c. Autonomiczności klienta w rozwoju systemu m.in. poprzez dostęp do kodów źródłowych.
 3. Ocena pod kątem bezpieczeństwa wdrożonego systemu informatycznego.

Audyt będzie realizowany metodą hybrydową tj. zarówno w siedzibie klienta jak również w sposób zdalny. W ramach audytu konsultanci wykonają warsztaty oraz uzyskają dostęp do kluczowych dokumentów w ramach realizowanego projektu. Audyt zakończy się opracowanie dokumentacji oraz zaprezentowaniem głównych wniosków z audytu.

+ Korzyści dla klienta

+Uzyskanie obiektywnej oceny poprawności realizacji projektu informatycznego / wdrożonego systemu.
+Uzyskanie rekomendacji związanych z dalszymi działaniami klienta.

Studium przypadku

Poniżej przedstawiono studia przypadków obrazujące realizacje usługi:

Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych

Studium przypadku nr 1

Audyt poprawności realizacji wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Audyt poprawności realizacji tworzenia oprogramowania od podstaw zgodnie z normami FDA i GMP…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 3

Audyt poprawności realizacji wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane