Usługi księgowe – Warszawa Mokotów

BPO House to biuro rachunkowe, które dla Klientów z Warszawy z dzielnicy Mokotów realizuje kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Działamy na zasadach partnerstwa – przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie w szerokim zakresie, które obejmuje m.in. prowadzenie KPiR oraz ksiąg rachunkowych.

Z naszą pomocą założą Państwo firmę – doradzimy w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz zapewnimy jej kompleksową obsługę księgową: rozliczenia podatkowe, analizy wyniku finansowego, sporządzanie deklaracji itp. Oferujemy m.in. elektroniczny obieg dokumentów działający w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne oraz dostęp online do ksiąg rachunkowych.

Gwarantujemy poufność przekazywanych nam informacji, a wszystkie usługi księgowe wyceniamy indywidualnie. Znajdujący się na naszej stronie cennik jest poglądowy. Ostateczna cena jest zawsze ustalana z Klientem. Bierzemy pełną odpowiedzialność za świadczoną obsługę, a nasza działalność jest ubezpieczona. Dla współpracujących z nami przedsiębiorców jesteśmy zarówno doradcami, jak i partnerami.

Księgowość BPO

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferowane usługi kadrowo-płacowe obejmują:

 • sporządzanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS,
 • przygotowywanie dokumentacji zatrudnienia – np. umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie listy płac,
 • opracowywanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS,
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników (PIT-11, PIT-8B),
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami: wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi oraz zwolnieniami lekarskimi,
 • sporządzanie dla pracowników dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz wystawianie świadectw pracy lub innych dokumentów związanych z jego zakończeniem.

Obsługa kadrowo-płacowa dedykowana przedsiębiorcom z Mokotowa w Warszawie dostosowana jest do wielkości przedsiębiorstw i branży, w jakiej działają na co dzień. Nasi pracownicy mają duże doświadczenie w zakresie wykonywania wyżej wymienionych czynności. Służą także głosem doradczym w wielu kwestiach związanych z zatrudnionymi osobami lub ich wynagrodzeniami.

Księgi rachunkowe oraz KRiP

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości obejmującej: dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze, tworzymy zestawienia takie jak zestawienie obrotów i sald. Zapewniamy m.in.:

 • ewidencję księgową zgodną z przepisami o rachunkowości i podatkowymi, czyli rejestrów VAT sprzedaży i zakupów, wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczenia z US i ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi,
 • elektroniczną wysyłkę deklaracji i zeznań podatkowych,
 • sprawozdania finansowe na koniec roku, które obejmują: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, deklarację PIT lub CIT.

Dla Klientów z warszawskiego Mokotowa, którzy zobowiązani są do prowadzenia KPiR (Książki Przychodów i Rozchodów) nasze biuro rachunkowe wykonuje czynności takie jak np.:

 • ewidencjonowanie przychodów, zakupów i kosztów,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń miesięcznych,
 • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych,
 • opracowywanie sprawozdań dla GUS-u.

To tylko część oferowanych przez nas usług księgowych. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą!