Usługi księgowe – Warszawa Bielany

Proponujemy obsługę księgową i usługi kadrowo-płacowe dostosowane do potrzeb każdej firmy – jej formy prawnej i wielkości. Biuro rachunkowe wspiera przedsiębiorców m.in. z Warszawy z dzielnicy Bielany. Pomagamy na co dzień zarówno osobom fizycznym, które założyły jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dużym spółkom. W naszej ofercie znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) i KPiR (uproszczona księgowość). Wspieramy również Klientów w wypełnianiu obowiązków względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji.

Świadczymy też usługi doradcze – zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zawiłe są przepisy podatkowe i rzadko który przedsiębiorca ma czas na to, aby je na bieżąco śledzić. Dlatego na potrzeby Klientów przygotowujemy opinie czy wyjaśnienia w tym zakresie. Ponadto pomagamy przy wyborze optymalnej formy opodatkowania czy opracowujemy plany i analizy obciążeń podatkowych.

Na naszej stronie dostępny jest cennik, jednak ostateczna cena za poszczególne czynności jest uzgadniana indywidualnie z Klientem.

Księgowość BPO

Usługi kadrowo-płacowe

Kompleksowe usługi w zakresie administracji zasobami ludzkimi to wsparcie naszego biura rachunkowego dotyczące wszystkich zagadnień, jakie wiążą się z zatrudnianiem przedsiębiorców oraz zleceniobiorców. Działamy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi Klientów.

W ramach usług kadrowych:

 • prowadzimy dokumentację pracowniczą,
 • przygotowujemy umowy: o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • rozliczamy urlopy oraz wszelkie inne przerwy w pracy – np. zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, wychowawcze, okolicznościowe,
 • przygotowujemy świadectwa pracy oraz inne zaświadczenia i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • opracowujemy sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Z kolei obsługa płacowa polega na:

 • naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników,
 • sporządzaniu list płac,
 • przygotowywaniu deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych, aktualizacyjnych oraz przesyłaniu ich do ZUS-u,
 • wystawianiu zaświadczeń o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu,
 • rozliczaniu i składaniu deklaracji oraz zeznań do Urzędu Skarbowego.

Ponadto na bieżąco informujemy naszych Klientów o zmianach, jakie zachodzą w przepisach kadrowych lub płacowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w postaci ksiąg rachunkowych spoczywa na spółkach z o.o. i przedsiębiorcach, których przychody za rok poprzedni przekroczyły 2 000 000 euro. Jest to inaczej system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który służy do celów podatkowych, do kontroli, analizy oraz generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym okresie.

W ramach świadczonych przez biuro rachunkowe usług księgowych zapewniamy:

 • pomoc w rejestracji danych podmiotów gospodarczych lub ich aktualizacji,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z comiesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przesyłanie JPK-V7 do Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie bilansów, rachunków wyników.

Klientom z Bielan w Warszawie, którzy zobowiązani są do prowadzenia KPiR – Książki Przychodów i Rozchodów oferujemy:

 • weryfikację dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, a także wyposażenia,
 • ewidencjonowanie dokumentów i zdarzeń gospodarczych w KPiR,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych (PIT, JPK-V7M, JKP-V7K),
 • obsługiwanie rejestrów VAT,
 • przygotowanie rocznego zeznania podatkowego.

Wszystkie zlecone nam usługi księgowe obejmujące prowadzenie KPiR czy ksiąg rachunkowych oraz obsługę kadrowo-płacową to rozwiązanie korzystne dla każdej firmy!