Spółka jawna i jej księgowość

Spółka jawna posiada już zdolność prawną, pomimo braku osobowości prawnej. Oznacza to, że w imieniu spółki jawnej można zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa, pozywać i być pozywaną. Plusem założenia tego typu spółki jest prosta forma jej założenia – można tego dokonać także za pomocą portalu informatycznego S24. Minusem – subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, która w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki daje możliwość egzekwowania z majątku prywatnego wspólników. W przypadku spółki cywilnej to wierzyciel decyduje, gdzie skierować egzekucję, natomiast w spółce jawnej odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny (co oznacza, że egzekucja z majątku wspólnika jest możliwa, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna).

Wspólnicy spółki jawnej mają do wyboru trzy formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne (podatek progresywny) oraz podatek liniowy. 

Ważne jest to, że w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ta forma opodatkowania powinna zostać wybrana przez wszystkich wspólników.  Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania wszyscy wspólnicy składają naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. 

Możliwa jest natomiast sytuacja, w której jeden ze wspólników rozlicza się na zasadach ogólnych, a drugi podatkiem liniowym.

Podatki w spółce jawnej – obowiązki wspólników

Wspólnicy spółki jawnej mają obowiązek opłacać w terminie zaliczki na podatek dochodowy (lub ryczałt, jeżeli taka forma opodatkowania została wybrana przez wszystkich). Po zakończeniu roku podatkowego powinni złożyć odpowiednie zeznania podatkowe oraz odprowadzić podatek.

 Pomimo tego, że za zapłatę podatku dochodowego odpowiada każdy wspólnik indywidualnie, książka przychodów i rozchodów powinna być prowadzona jedna dla całej spółki., pomimo braku osobowości prawnej. Oznacza to, że w imieniu spółki jawnej można zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa, pozywać i być pozywaną. Plusem założenia tego typu spółki jest prosta forma jej założenia – można tego dokonać także za pomocą portalu informatycznego S24. Minusem – subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, która w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki daje możliwość egzekwowania z majątku prywatnego wspólników. W przypadku spółki cywilnej to wierzyciel decyduje, gdzie skierować egzekucję, natomiast w spółce jawnej odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny (co oznacza, że egzekucja z majątku wspólnika jest możliwa, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna).

Wspólnicy spółki jawnej mają do wyboru trzy formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne (podatek progresywny) oraz podatek liniowy. 

Ważne jest to, że w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ta forma opodatkowania powinna zostać wybrana przez wszystkich wspólników.  Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania wszyscy wspólnicy składają naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Możliwa jest natomiast sytuacja, w której jeden ze wspólników rozlicza się na zasadach ogólnych, a drugi podatkiem liniowym.

Podatki w spółce jawnej – obowiązki wspólników

Wspólnicy spółki jawnej mają obowiązek opłacać w terminie zaliczki na podatek dochodowy (lub ryczałt, jeżeli taka forma opodatkowania została wybrana przez wszystkich). Po zakończeniu roku podatkowego powinni złożyć odpowiednie zeznania podatkowe oraz odprowadzić podatek. 

Pomimo tego, że za zapłatę podatku dochodowego odpowiada każdy wspólnik indywidualnie, książka przychodów i rozchodów powinna być prowadzona jedna dla całej spółki.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu! 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Anna BischoffEkspert ds. finansów

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane