Usługi księgowe – Warszawa Śródmieście

Jeśli nie wiesz, komu powierzyć usługi księgowe, w tym kadrowo-płacowe czy prowadzenie ksiąg rachunkowych lub KPIR (Ksiąg Przychodów i Rozchodów) BPO House to firma, w której możesz liczyć na rzetelną współpracę! Nasze biuro mieszczące się w centrum Warszawy obsługuje klientów nie tylko ze Śródmieścia, ale i innych dzielnic stolicy.

Nowi przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie już na etapie rejestracji swojej działalności. Oferujemy im m.in. wirtualną siedzibę, czyli udostępniamy adres, pod którym można zgłosić swoją firmę.

Skorzystaj z doświadczenia, jakie zdobyliśmy podczas wieloletniego funkcjonowania na rynku i korzyści, jakie daje Ci obsługa outsourcingowa realizowana przez nasze biuro rachunkowe. Cennik, który znajduje się na naszej stronie internetowej, ukazuje orientacyjne ceny realizacji usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Dokładny ich zakres, podobnie jak i kwotę za zrealizowane czynności zawsze ustalamy indywidualnie z klientem - w zależności od konkretnych potrzeb i zakresu działania.

Księgowość BPO

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPIR

Nie wiesz, na jaką formę opodatkowania się zdecydować? Pomożemy Ci nie tylko wybrać najkorzystniejszą, ale także możemy zająć się wszystkimi rozliczeniami. W ramach świadczonych w centrum Warszawy usług realizujemy bowiem księgowość:

 • uproszczoną – czyli prowadzenie KPIR, pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, bieżącą ewidencję dokumentów, comiesięczne rozliczenia oraz deklaracje podatkowe (VAT, PIT), ewidencję środków trwałych i wyposażenia, rozliczanie składek ZUS,
 • pełną – polegającą na ujmowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, w skład których wchodzą: dzienniki, księga główna i pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). W ramach tej usługi zajmujemy się m.in. rejestracją lub aktualizacją danych podmiotów gospodarczych, opracowywaniem planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb przedsiębiorcy, bieżącą ewidencją operacji gospodarczych czy opracowywaniem miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT).
 • Możemy zająć się również wprowadzaniem przelewów do systemu bankowego Klienta, oraz kontrolą terminowego opłacania zobowiązań jak i kontrolą terminowego wpływu należności
 • Przygotowujemy także raporty bądź zestawienia zgodnie z indywidualnymi życzeniami naszych Klientów.

Ponadto bez względu na rodzaj usług księgowych, reprezentujemy podatnika przed organami kontroli skarbowej czy instytucjami oraz pomagamy w sporządzaniu wniosków kredytowych.

Obsługa kadrowo-płacowa

Bez względu na liczbę zatrudnionych osób oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Dzięki niej poza redukcją kosztów związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów, czy zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, masz gwarancję bezpieczeństwa, poprawnego rozliczania wszystkich kwestii finansowych, jak i poufności danych.

Realizowane przez nasze biuro rachunkowe BPO House usługi kadrowe obejmują takie czynności jak np.:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, urlopów czy ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych, a także ich rozliczanie,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • przygotowaniem skierowań na badania lekarskie wstępne oraz okresowe,
 • przygotowaniem skierowań na szkolenie BHP wstępne oraz okresowe

Ponadto realizujemy następujące usługi płacowe:

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
 • sporządzanie listy płac,
 • obliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii oraz nagród,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz do urzędu skarbowego.

U nas nie tylko cena jest atrakcyjna. Korzystając z naszej pomocy możesz liczyć na terminowe wywiązywanie się w zakresie realizowanej dla Ciebie oferty księgowej oraz należyte, profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych lub KPIR oraz spraw kadrowo-płacowych! Skorzystaj z usług doświadczonego biura ze Śródmieścia w Warszawie, które od lat pomaga przedsiębiorcom z różnych branż!