Raportowanie i analizy

Mając bogate doświadczenie w realizacji usług informatycznych dla firm oraz posiadając innowacyjne narzędzia informatyczne, dla naszych Klientów tworzymy indywidualne raporty zarządcze (także w językach obcych), dostarczające informacje w przejrzystej formie.

W ramach raportowania i analizy oferujemy:

  • Tworzenie projektów zakładowych planów kont
  • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia
  • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów
  • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości
  • Inne raporty i analizy według indywidualnych potrzeb
  • Tworzenie budżetów i planów finansowych, wsparcie przy realizacji budżetowania i jego raportowanie (Klient ma możliwość rozpoznawania odchyleń od planu i reakcji w odpowiednim momencie)
  • Raporty analityczne kosztów, przychodów, marż itp.
  • Narzędzia służące raportowaniu zarządczemu (m.in.: narzędzia BI)
Raportowanie i analizy

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu!