Ekspertyzy związane z realizacją projektów informatycznych, które mogą służyć w mediacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą lub procesie sądowym

Ekspertyzy związane z realizacją projektów informatycznych

Opis

Ekspertyzy realizujemy dla następujących typów projektów:

 1. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS, ECM, E-Commerce.
 2. Systemy informatyczne tworzone od podstaw m.in. wykorzystując low-coding.
 3. Systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencje.

Projekty realizujemy zarówno dla grupy średnich przedsiębiorstw jak również dla korporacji. Projekty mogą być realizowane dla klientów w Polsce jak również dla klientów międzynarodowych.

Oferujemy usługi związane z opracowaniem ekspertyz związanych z realizacją projektów informatycznych, które mogą służyć w mediacjach pomiędzy dostawcą a odbiorcą lub w procesie sądowym.

Cel

Przy realizacji projektów informatycznych może dojść do momentu, gdy dwie strony znajdą się w konflikcie. Praktykowaną ścieżką rozwiązania takiego konfliktu są:

Ekspertyzy związane z realizacją projektów informatycznych
 1. Negocjacje zmierzające do znalezienia rozwiązania.
 2. Mediacja Sądowa.
 3. Pozew Sądowy w sprawie

Jednak aktualnie interesariusze, starają się rozwiązać tego typu konflikty poprzez negocjacje oraz mediacje, tak aby uniknąć sprawy sądowej, która może być źródłem istotnych kosztów. Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie sytuacji konfliktowej w jej wczesnej fazie, co zwiększa szanse na porozumienie, które ogranicza późniejsze koszty.

Celem naszej usługi jest wsparcie jednej ze stron tj. klienta lub dostawcy w korzystnym rozwiązaniu konfliktu ograniczając maksymalnie koszty.

Pełnimy rolę „adwokata , którego celem będzie:

 1. Identyfikacje i definicje konfliktu pomiędzy stronami.
 2. Określenie przyczyn zaistniałej sytuacji, które mogą wynikać z:
       a. Błędnie wybranego systemu informatycznego.
       b. Złej organizacji projektu informatycznego.
       c. Błędnej konfiguracji systemu.
       d. Ograniczonych zasobów.
 3. Oceny czynników ryzyka z perspektyw:
       a. Prawnych.
       b. Finansowych.
       c. Technologicznych.
       d. Organizacyjnych.
 4. Zaplanowanie działań naprawczych.
 5. Wsparcie stron w osiągniecie porozumienia.

Współpracujemy z kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach gospodarczych w obszarze IT. Pomagamy w wyborze kompetentnych biegłych sądowych oraz Instytucji naukowych, które dodatkowo mogą pomóc w opracowaniu dodatkowych ekspertyz.

Sposób realizacji

Ekspertyzy związane z realizacją projektów informatycznych
 1. Audyt sytuacji konfliktowej.
 2. Rekomendacja działań naprawczych.
 3. Zaplanowanie działań związanych z zebraniem materiału dowodowego.
 4. Zaplanowanie działań mediacyjnych lub procesu sądowego w świetle obowiązującego prawa.
 5. Wsparcie strony w mediacji oraz w procesie sądowym.
 6. Przygotowanie wymaganej dokumentacji w procesie mediacji oraz procesie sądowym.
 7. Wsparcie merytoryczne strony w toczącym się postępowaniu

+ Korzyści dla klienta

+Wsparcie stron w rozwiązaniu konfliktu.
+Przekazanie wiedzy w jaki sposób rozwiązać konflikt.
+Zaplanowanie działań naprawczych pozwalających na dokończenie projektu informatycznego lub doprowadzenie go do stanu satysfakcjonującego.

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane