Zastępstwo pracownika

Wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których pracownik potrzebny jest od zaraz. Nasza usługa polega na uzupełnieniu braków kadrowych w trakcie dłuższych urlopów, choroby czy jakiejkolwiek innej absencji pracowniczej. W sytuacjach kryzysowych jest to rozwiązanie idealne –  bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją oraz szkoleniami.

Oferujemy zastępstwo:

  • Pracowników działów księgowości wszystkich na wszystkich szczeblach
  • Specjalistów z zakresu rachunkowości, kadr i płac i rachunkowości zarządczej
  • Młodszych specjalistów/asystentów z zakresu rachunkowości, kadr i płac

Usługa może być wykonywana w siedzibie klienta, z wykorzystaniem jego systemu finansowo-księgowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Zastępstwo pracownika