Wycena wartości systemów informatycznych

Wycena wartości systemów informatycznych może odbywać się w zależności od potrzeb i jej celowości. Realizujemy wycenę wartości systemów informatycznych w rozumieniu autorskiego prawa majątkowego oraz ulgi badawczo-rozwojowej.

Wycenę wartości systemów informatycznych w rozumieniu autorskiego prawa majątkowego realizuje się głównie na potrzeby m.in. następujących zdarzeń gospodarczych:

Wycena wartości systemów informatycznych

W przypadku ulgi badawczo-rozwojowej wycena wartości systemów informatycznych służy identyfikacji i dokumentacji procesu, który wytwarza innowacyjny produkt lub usługę w oparciu o narzędzia informatyczne np.: poprzez transformacje cyfrową. Zakres systemów informatycznych podlegających wycenie:

 1. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS, ECM, E-Commerce.
 2. Systemy informatyczne tworzone od podstaw m.in. wykorzystując low-coding.
 3. Systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencje.
 4. Systemy e-commerce.
 5. Portale internetowe.
 6. Integracji w.w. systemów pozwalających wytworzyć nową wartość w postaci nowych usług lub produktów.

Opis

Wycenę wartości systemów informatycznych w rozumieniu aktywów niematerialnych realizujemy wykorzystując Constructive Cost Model II, stosowanej na dojrzałych rynkach high-tech. Proces wyceny przebiega według Międzynarodowych Standardów Wycen IVS 2019:210.

 

Wycenę wartości systemów informatycznych w rozumieniu ulgi badawczo rozwojowej realizujemy w oparciu o autorską metodykę, która identyfikuje i dokumentuje wykorzystanie technologii informatycznej np.: w ramach transformacji cyfrowej służącej bezpośrednio do inicjowania, projektowania lub/i tworzenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Cel

Celem naszej usługi jest wycena wartości systemów informatycznych, na użytek:

Wycena wartości systemów informatycznych

Łączymy głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania zarówno standardowych systemów informatycznych wspierających zarządzanie jak również aspektów prawnych i finansowych.

Sposób realizacji

W przypadku wyceny wartości systemów informatycznych w rozumieniu autorskiego prawa majątkowego wykorzystywana jest Metoda COCOMO II co oznacza Constructive Cost Model II i jest to metoda inżynierii oprogramowania, która szacuje koszt, wysiłek i czas trwania projektów oprogramowania. COCOMO II wymaga specjalizowanej wiedzy w zakresie tworzenia oprogramowania oraz jego utrzymania w celu właściwego oszacowania całkowitego kosztu posiadania oprogramowania w horyzoncie kilkuletnim. Prowadzony przez nas proces wyceny opiera się na Międzynarodowych Standardach Wycen IVS 2019:210.

W przypadku wyceny wartości systemów informatycznych na użytek ulgi badawczo-rozwojowej realizujemy usługę w oparciu o następujące kroki:

 1. Identyfikacja czy proces B&R oraz jego rezultat spełnia kryteria:
       a. Twórczości.
       b. Innowacyjności.
       c. Systematyczności.
 2. Definicja przedsięwzięcia informatycznego tj. cele, harmonogram, funkcjonalność, budżet, spełnienie wymagań organu podatkowego potwierdzone m.in. przez WSA oraz NSA (wyroki NSA z 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 138/19 i II FSK 139/19).
 3. Opracowanie dokumentacji.

+ Korzyści dla klienta

+Wycenę wartości systemów informatycznych w rozumieniu aktywów niematerialnych.
+Opracowanie dokumentacji, która pozwala na wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej pozwalającej na kilkukrotne odliczenie wydatków, raz jako kosztu przychodu, raz w ramach B&R np.: przy transformacji cyfrowej.

Studium przypadku

Poniżej przedstawiono studia przypadków obrazujące realizacje usługi:

Wycena wartości systemów informatycznych

Studium przypadku nr 1

Wycena tworzenia aplikacji na użytek ulgi B+R…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Wycena realizacji upgradu w rozumieniu autorskiego prawa majątkowego…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane