Analiza długu informatycznego aplikacji (grup aplikacji) w przedsiębiorstwie oraz rekomendacja akcji naprawczych

Analiza długu informatycznego

Opis

Analiza długu informatycznego w zakresie: 

 1. Posiadanych licencji.
 2. Zakresu funkcjonalnego oprogramowania.
 3. Kompetencji pracowników.
 4. Dokumentacji.
 5. Możliwości rozbudowy aplikacji.
 6. Integracji z innymi systemami.

Dług technologiczny to termin często wykorzystywany w kontekście rozwoju oprogramowania.

Oznacza on dodatkowe koszty wynikające z:

 • Sposobu kastomizacji oprogramowania.
 • Ograniczonego transferu wiedzy do użytkowników systemu.
 • Wyboru mniej kosztownych rozwiązań podczas realizacji projektu.
 • Ograniczonego zakupu licencji lub cyklicznych opłat związanych z eksploatacją systemu informatycznego.
 • Niekorzystnych zapisów w umowach..
 • Braku całościowej oceny całej infrastruktury.

Dług technologiczny może wynikać z wyboru nieoptymalnych rozwiązań IT, które początkowo mogą być tańsze lub szybsze we wdrożeniu, ale generują koszty w dłuższej perspektywie. Zjawisko długu technologicznego została przedstawione na rysunku.

Analiza długu informatycznego

Linie niebieskie przedstawiają rozwój systemów ERP w wieloletniej perspektywie. Linia niebieska wskazuje istotne rozbudowy systemu ERP oraz upgrade systemu do Chmury. Firma była zmuszona do wydatkowania znaczących nakładów na upgrade do Chmury ponieważ nie wykonała wcześniej upgradu, który pozwalałby na niskosztową implementacje funkcjonalności KSEFu. W takie sytuacji został wygenerowany dług technologiczny, którego konsekwencją są dodatkowe koszty związane z realizacją upgradu co pokazuje kwota „A”.

Dług technologiczny to zjawisko powszechne w branży IT, które może prowadzić do problemów związanych z utrzymaniem, rozbudową i skalowaniem systemów informatycznych. Zarządzanie długiem technologicznym jest istotne dla zapewnienia trwałej i efektywnej infrastruktury IT oraz uniknięcia dodatkowych kosztów i komplikacji w przyszłości.

Cel

Cele redukcji długu technologicznego obejmują:

Analiza długu informatycznego
 1. Zwiększenie efektywności: Redukcja długu technologicznego pozwala na zwiększenie efektywności pracy zespołu programistycznego poprzez poprawę jakości kodu i zmniejszenie ilości błędów.
 2. Zachowanie konkurencyjności: Eliminacja długu technologicznego pozwala firmom na utrzymanie konkurencyjności poprzez szybsze wdrażanie nowych funkcji i unikanie problemów związanych z przestarzałym kodem i archaicznymi technologiami.
 3. Zwiększenie satysfakcji klienta: Redukcja długu technologicznego przyczynia się do poprawy jakości usług oferowanych klientom, co z kolei może zwiększyć ich satysfakcję i lojalność.
 4. Zapewnienie stabilności systemów: Redukcja długu technologicznego pozwala na zmniejszenie ryzyka awarii systemów, co przekłada się na stabilność infrastruktury IT i jakość świadczonych usług.
 5. Umożliwienie innowacji: Eliminacja długu technologicznego pozwala na skoncentrowanie się na innowacjach i nowych rozwiązaniach np.: AI zamiast na naprawianiu istniejących problemów technicznych.
 6. Zwiększenie szybkości wdrażania: Redukcja długu technologicznego umożliwia szybsze wdrażanie nowych funkcjonalności, co może przyczynić się do zwiększenia tempa rozwoju projektów.

Redukcja długu technologicznego jest istotna zarówno z perspektywy technicznej, jak i biznesowej, ponieważ wpływa na efektywność pracy zespołu, konkurencyjność firmy, satysfakcję klienta oraz zdolność do innowacji.

Sposób realizacji

Aby zlikwidować dług technologiczny proponujemy zastosować następujące kroki:

 1. Audyt.
 2. Warsztaty analityczne.
 3. Identyfikacja długu technologicznego.
 4. Zaplanowanie działań naprawczych.
 5. Realizacja projektu.
 6. Zarządzanie projektem.
 7. Monitorowanie i pomiar długu technologicznego.

+ Korzyści dla klienta

+Ograniczenie kosztów TCO.
+Bardziej stabilne i zrównoważone planowanie inwestycji w IT.
+Bardziej efektywne wykorzystanie narzędzi IT w działaniach operacyjnych.

Studium przypadku

Poniżej przedstawiono studium przypadków obrazujące realizacje usługi:

Analiza długu informatycznego

Studium przypadku nr 1

Analiza długu informatycznego w systemie ERP…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Analiza długu informatycznego w systemie CRM…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane