Modelowanie procesów biznesowych (BPMN) w obszarze finansów (uwzględniając KSEF), logistyki, produkcji

Modelowanie procesów biznesowych

Opis

Modelowanie procesów biznesowych możemy realizować w ramach wdrożenia następujących systemów informatycznych:

 1. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS, ECM, E-Commerce.
 2. Systemy informatyczne tworzone od podstaw m.in. wykorzystując low-coding.
 3. Systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencje.

Dodatkowo modelowanie procesów biznesowych możemy realizować w ramach innych projektów tj.:

 1. Analiza procesów wymagana w dokumentacji przetargowej.
 2. Wdrożenie systemów jakości ISO.
 3. Wdrożenia RODO.
 4. Reorganizacji firmy.
 5. Transformacji cyfrowej.
 6. Procesu wytwórczego oprogramowania np.: wykorzystujących Low-coding.

Usługę realizujemy zarówno dla grupy średnich przedsiębiorstw jak również dla korporacji. Prace mogą być realizowane dla klientów w Polsce jak również dla klientów międzynarodowych.

Proponujemy realizacje bazy procesów, procedur (repozytorium), która zawiera:

Modelowanie procesów biznesowych

Cel

Celem realizowanych usług będzie kompleksowe modelowanie procesów biznesowych, która uwzględnia:

 1. Identyfikacja i analiza wymagań biznesowych.
 2. Budowa modeli procesów w języku BPMN, UML.
 3. Automatyzacje procesów biznesowych.
 4. Opis przypadków użycia użytkownika (use case).
 5. Mapowanie procesów na funkcje systemów informatycznych.

Sposób realizacji

Realizacja modelowania procesów biznesowych odbywa się w ramach silnej interakcji pomiędzy interesariuszami a konsultantem. W ramach warsztatów analityk identyfikuje i określa wymagania wobec modeli biznesowych i procesów.

Modelowanie odbywa się z wykorzystaniem narzędzi Jira, Confluence, Visio, Bizagi lub innych zaproponowanych i udostępnionych przez klienta.

+ Korzyści dla klienta

+ Utworzenie repozytorium procesów biznesowych według notacji BPMN wraz z ich tekstowym opisem dotyczącym procedur, zadań, przypadków użycia.
+Opis procesów w standardowej notacji, która jest powszechnie rozumiana dla wielu interesariuszy.
+Wypełnienie luki komunikacyjnej pomiędzy działem IT a biznesem w celu lepszego zdefiniowania wymagań określonych przez działy logistyki, produkcji, finansów dla przyszłego wytworzenia oprogramowania.

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane