Nadzór nad realizacją projektów informatycznych

Nadzór nad realizacją projektów informatycznych

Nadzór realizujemy dla następujących typów projektu:

 1. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS, ECM, E-Commerce.
 2. Systemy informatyczne tworzone od podstaw m.in. wykorzystując low-coding.
 3. Systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencje.

Projekty realizujemy zarówno dla grupy średnich przedsiębiorstw jak również dla korporacji. Projekty mogą być realizowane dla klientów w Polsce jak również dla klientów międzynarodowych.

Opis

Oferujemy usługi związane z realizacją nadzoru właścicielskiego dla projektów informatycznych. Nie każdy inwestor, który decyduje się na realizacje projektu informatycznego posiada wiedzę i kompetencje związane z negocjacją kontraktu i realizacją projektów informatycznych w szczególności w zakresie organizacji projektu, definicji wymagań funkcjonalnych, identyfikacji czynników ryzyka, wybranej metodyki realizacji projektu, wybranej technologii. Istotnym zagadnieniem jest również świadome zdefiniowanie praw intelektualnych do wykonywanej kastomizacji, co może spowodować zwiększenie kosztów TCO na etapie użytkowania systemu.

Dlatego proponujemy usługi w następujących obszarach:

 1. Nadzór i wsparcie przy opracowaniu umowy związanej z realizacją projektu informatycznego.
 2. Nadzór i wsparcie w trakcie realizacji projektu informatycznego.

Cel

Nadzór właścicielski nad realizacją projektów informatycznych jest usługą przeznaczoną dla inwestora.

Głównym celami usługi są:

Nadzór nad realizacją projektów informatycznych

Sposób realizacji

 1. Rekomendacja umowy wdrożeniowej.
 2. Dradztwo w zakresie negocjacji i uzgodnień umowy wdrożeniowej w obszarze:
       a. Prawnych.
       b. Finansowych.
       c. Technologicznych.
       d. Organizacyjnych.
 3. Zarządzanie projektem w imieniu sponsora.

Współpracujemy z kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach gospodarczych w obszarze IT. Pomagamy w uzupełnieniu zasobów potrzebnych do realizacji projektów.

+ Korzyści dla klienta

+Minimalizacja ryzyka w zakresie definicji projektu oraz uzgodnienia umowy wdrożeniowej.
+Efektywne zarządzanie projektem.

Studium przypadku

Poniżej przedstawiono studia przypadków obrazujące realizacje usługi:

Nadzór nad realizacją projektów informatycznych

Studium przypadku nr 1

Nadzór nad realizacją wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Nadzór nad opracowanie SI według koncepcji low / no code…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 3

Nadzór nad integracją systemów informatycznych…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane