Usługi kadrowo-płacowe (payroll)

Przewagę konkurencyjną tworzą ludzie. Naszą misją jest zapewnienie Państwu usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych. Oferujemy wsparcie w wyborze prawidłowego systemu czasu pracy, doradzamy w sprawach związanych z optymalizacją systemów płacowych.

W ramach usług kadrowych oferujemy:

 • Kompleksową administrację kadrową
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz badania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy wymagane przepisami prawa pracy
 • Rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS

W ramach usług płacowych oferujemy:

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców
 • Przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia
 • Przygotowanie zaświadczeń dla pracowników do celów kredytowych, socjalnych itp.
 • Sporządzanie raportów do celów księgowych i zarządczych
 • Pomoc w trakcie audytów
 • Przygotowywanie zautomatyzowanych plików z danymi płacowymi w celu ich zaczytania do systemów księgowych Klienta, w tym z podziałem na różne projekty/miejsca powstawania kosztów
 • Obsługę portalu ZUS PUE
 • Reprezentację przed organami oraz obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego

Dodatkowo oferujemy:

 • Doradztwo i opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, opisów stanowisk i innych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych
 • Dostęp do pulpitów menadżerskich i do aplikacji E-pracownik
 • Narzędzia służące raportowaniu zarządczemu (m.in.: narzędzia Power BI)
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów wewnętrznych i controllingu, w tym m.in. dotyczące spraw pracowniczych i płacowych
 • Migracja historycznych danych płacowych pracowników

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu! 

Przekazując nam zadania związane z zarządzaniem personelem i płacami, możesz być pewien, że są one wykonywane w zgodzie z aktualnymi przepisami i z najwyższym profesjonalizmem. To pozwala Ci zaoszczędzić czas, uniknąć kosztów błędów oraz skupić się na rozwoju Twojego biznesu.