Wsparcie przy zarządzaniu kryzysowym w projektach IT

Wsparcie przy zarządzaniu kryzysowym w projektach IT

Opis

Wsparcie przy zarządzaniu kryzysowym realizujemy dla następujących typów projektów:

 1. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS, ECM, E-Commerce.
 2. Systemy informatyczne tworzone od podstaw m.in. wykorzystując low-coding.
 3. Systemy informatyczne wykorzystujące sztuczną inteligencje.

Projekty realizujemy zarówno dla grupy średnich przedsiębiorstw jak również dla korporacji. Projekty mogą być realizowane dla klientów w Polsce jak również dla klientów międzynarodowych.

Oferujemy usługi związane z wsparciem w zarządzaniu kryzysowym w projektach IT gdy widzisz, że realizacja projektu idzie w niekorzystnym kierunku dla klienta. Kryzys w realizacji projektów informatycznych może pojawić się w dowolnym momencie wdrożenia lub jego eksploatacji. Przyczyną kryzysu może być nie precyzyjnie zdefiniowany zakres funkcjonalny projektu, ograniczone zasoby klienta lub dostawcy lub zbyt ambitny harmonogram. Moment w którym wystąpi kryzys w projekcie będzie determinował sposób jego rozwiązania oraz potencjalne konsekwencje. W przypadku nawarstwienia problemów w projekcie oraz braku możliwości ich rozwiązania dostawca i klient przerywają współpracę w oparciu o umowę.

Wzajemne roszczenia mogą być dochodzone w następujący sposób:

 1. W drodze koncyliacyjnych rozmów zmierzających do osiągnięcia porozumienia i znalezienia rozwiązania kryzysu bez udziału Sądu.
 2. W drodze mediacji pomiędzy stronami w ramach sądu polubownego z udziałem niezależnego mediatora.
 3. Złożenie pozwu Sądowego.

Praktyka i doświadczenie pokazuje wraz z upływem czasu w realizacji projektów IT potencjalny moment przerwania projektu może generować coraz większe koszty. Dlatego wsparcie przy zarządzaniu kryzysowym ma na celu wybranie najlepszego scenariusza rozwiązania konfliktu uwzględniającego czynniki ryzyka, czas oraz koszty zarówno w ramach realizacji projektu jak również w perspektywie przyszłej re-implementacji.

Cel

Celem usługi jest wsparcie klienta przy zarządzaniu kryzysowym w projektach IT, tak aby zminimalizować jego koszty, utracone korzyści zarówno w ramach projektu IT jak również w ramach przyszłej re-implementacji.

Sposób realizacji

Sposób realizacji
 1. Określenie grupy projektowej ds. zarządzania kryzysowego.
 2. Identyfikacja przyczyn wystąpienia kryzysu w projekcie IT.
 3. Ocena wpływu wystąpienia ryzyka i zagrożeń na dalszą realizacje projektu, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, re-implementacje.
 4. Analiza prawna zapisów w umowie związanych z przyczynami i konsekwencjami wystąpienia kryzysu.
 5. Wsparcie przy ewentualnym przygotowaniu materiału dowodowego.
 6. Rekomendacja działań zmierzających do rozwiązania kryzysu przy ograniczonych stratach klienta.
 7. Wsparcie przy komunikacji z interesariuszami.
 8. Opracowanie wstępnego planu projektu re-implementacji.

+ Korzyści dla klienta

+Wsparcie klienta przy wyborze najlepszego scenariusza rozwiązania kryzysu.
+Rekomendacja optymalnego scenariusza rozwiązania kryzysu.
+Opracowanie raportu dot. sytuacji kryzysowej po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu dokumentacji.

Studium przypadku

Poniżej przedstawiono studia przypadków obrazujące realizacje usługi:

Studium przypadku

Studium przypadku nr 1

Zarządzanie kryzysowe w projekcie tworzenia oprogramowania od podstaw…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 3

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane