Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Warszawa

Prawo nakłada na przedsiębiorców, którzy w ciągu roku osiągają łączny przychód w wysokości kwoty przekraczającej 2 mln euro, obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Zobligowanie to odnosi się do różnych podmiotów, wśród których wymienia się:

  • osoby fizyczne;
  • spółki cywilne, jawne, partnerskie i handlowe;
  • spółdzielnie socjalne;
  • organizacje niedysponujące osobowością prawną lub działające na podstawie stosownych przepisów zawartych w Prawie bankowym;
  • przedsiębiorstwa zagraniczne i ich oddziały funkcjonujące na terenie Polski.

Systematyczne uzupełnianie dokumentów księgowych to czasochłonna czynność, wymagająca doskonałej znajomości obowiązującego w tym zakresie prawa, które jest na bieżąco poddawane różnego rodzaju modyfikacjom. Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych warto powierzyć profesjonalnej firmie rachunkowej, takiej jak działająca w Warszawie BPO House. Zatrudniani przez nie pracownicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za stan księgowości firmowej. Warto sprawdzić nasz cennik, aby zaznajomić się z kosztami świadczonych usług.

Księgowość BPO

Księgi rachunkowe – zakres usług

Działamy w oparciu o przepisy aktualnie obowiązującej ustawy o rachunkowości. W zakresie kompetencji biura mieści się sporządzanie sprawozdań finansowych oraz dokonywanie rozliczeń z różnymi instytucjami publicznymi, w tym z ZUS-em oraz urzędem skarbowym. Przygotowujemy deklaracje podatkowe oraz wysyłamy je drogą elektroniczną do klienta, oraz do organów fiskalnych. Na bieżąco uzupełniamy wszystkie księgi rachunkowe, w tym dziennik, dokumentację główną i dokumenty pomocnicze, a także zestawienia sald i obrotów.

Ponadto w naszym cenniku została uwzględniona również realizacja niestandardowych usług, m.in. uczestniczymy w tworzeniu budżetów oraz opracowujemy politykę rachunkowości, harmonogramy i regulaminy pracy, a także rozmaite analizy i raporty. Na zlecenie klienta przygotowujemy akta w języku polskim i angielskim.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – innowacyjne oprogramowanie

Przy tworzeniu dokumentacji używamy specjalistycznego oprogramowania informatycznego. We współpracy z polskimi firmami korzystamy z systemu Impuls Evo lub Comarch Optima. Swoją ofertę kierujemy też do klientów zagranicznych. Dokumentację dla nich prowadzimy przy użyciu Microsoft Dynamics 365 Buisness Central/NAV oraz Dynamics AX/365 (Axapta). Obsługujemy także powszechnie stosowaną w Stanach Zjednoczonych aplikację księgową QuickBooks.

Prowadzenie usług – cennik

Klienci za kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przez firmę BPO House z Warszawy standardowo płacą co najmniej 500 zł brutto. Trzeba jednak mieć świadomość, że nasz cennik charakteryzuje się elastycznością. Na ostateczną wartość usługi wpływa zatem jej zakres oraz możliwość automatyzacji wykonywanych czynności.