Studium przypadku nr 2

Analiza długu informatycznego w systemie CRM.

Analiza długu informatycznego

Charakterystyka firmy

Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą silników elektrycznych zatrudniająca około 250 osób zdecydowała się na zakup i wdrożenie systemu CRM, którego celem jest usprawnienie aktywności działu sprzedaży, który zatrudnia 15 osób. Firma zdecydowała się wdrażać system CRM wykorzystując metodyką zwinną używając strategie MVP (Minimum Viable Produkt – Minimalna versja produktu) oaz QV (Quick Wins – szybki sukces na początku).

Na samym początku dostawca wykonał z klientem tzw. Proof of concept, który zdefiniował podstawowe wymagania systemu oraz opracował prosty prototyp kastomizacji systemu CRM. Po zaakceptowaniu przez klienta POC w ramach pierwszego sprintu, dostawca wykonał kastomizacje. Po okresie stabilizacji nastąpiła realizacja kolejnych sprintów.

Wyzwania

Firma zakupiła system CRM ponad 8 lat temu od jednego z globalnego dostawców. Firma świadomie podjęła decyzje dot. minimalizacji kosztów związanych z eksploatacją systemu CRM ,która polegała natym ograniczenia kosztów związanych z rozbudową oraz zakupem opłaty eksploatacyjnej, która pozwala na wykonanie upgradów. Konsekwencją przyjętej strategii wobec eksploatacji systemu CRM była stopniowo powiększająca się luka pomiędzy dostępnymi funkcjonalnościami w rozwijanymi w systemie CRM i innych rozwiązaniach komplementarnymi a wykorzystywanym systemem przez klienta.

W ten sposób narastał dług technologiczny, który, nie pozwolił na transformacje cyfrową oraz wykorzystanie nowych funkcjonalności systemu, które mogłyby podnieść produktywność. Dodatkowo wymóg wdrożenia KSEF spowodował, że klient stanął przed dylematem czy dalej maksymalnie, często nieracjonalnie ograniczać koszty związane z rozwojem systemu, czy też znaleźć inne rozwiązanie, którego TCO było akceptowalne w dłuższej perspektywie.

Rozwiązanie

W ramach realizowanych usług opracowaliśmy koncepcje ograniczenia długu, przy akceptowalnym poziomie TCO. Proponowanym rozwiązaniem była inwestycja w nowy system CRM , który był zainstalowany w chmurze. Rekomendacja sposobu realizacji projektu pozwoliła na istotną redukcję długu technologicznego.

+ Korzyści

+Identyfikacja długu technologicznego pod względem bieżących oraz przyszłych korzyści ekonomicznych.
+Opracowanie transformacji systemu CRM w zakresie funkcjonalności systemu oraz licencji oprogramowania do nowego modelu biznesowego w chmurze.
+Ograniczenie ryzyka wybrania błędnej oferty systemu CRM oraz dostawcy.
+Określenie szacunkowych kosztów posiadania systemu CRM (TCO) przez okres 3-4 lat.
Zobacz pozostałe:

Studium przypadku nr 1

Analiza długu informatycznego w systemie ERP…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane