Studium przypadku nr 1

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej.

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej

Charakterystyka firmy

Firma branży klimatyzacyjnej zajmująca się sprzedażą i instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach przemysłowych. Firma zatrudnia 150 osób i posiada 4 oddziały rozrzucone po Polsce.

Wyzwania

Firma nie posiada formalnie opisanej strategii rozwoju na kolejne 3-5 lat. Kierownictwo firmy ma plany operacyjne w horyzoncie 1-2 lat. Firma głównie skupia się na krótko okresowej maksymalizacji zysków.

Kierownictwo firmy jednak chciałoby wykorzystać narzędzia nowoczesnego IT uwzględniając racjonalizacje kosztów dlatego podjęli decyzje o opracowaniu strategii transformacji cyfrowej uwzględniając następujące założenia:

 1. Celem transformacji cyfrowej ma być zwiększenie produktywności zarówno pojedynczego człowieka jak również całej organizacji.
 2. Transformacja cyfrowa ma pomóc w ograniczeniu fluktuacji pracowników pokolenia „Z”.
 3. Transformacja cyfrowa ma pomóc organizacji pozyskać fundusze UE.
 4. Projekt opracowania strategii transformacji cyfrowej ma pomóc kierownictwu firmy na dokształcenie w zakresie nowoczesnych narzędzi IT oraz ma być impulsem intelektualnym do zastanowieniem się nad przyszłością organizacji.
 5. Strategia transformacji cyfrowej ma służyć racjonalizacji kosztów związanych z IT.
 6. Istotnym celem byłoby wykorzystanie sztucznej inteligencji do podniesienia produktywności w zakresie marketingu.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia standardowa metodyka realizacji projektu została zmodyfikowana.

Rozwiązanie

Strategia transformacji cyfrowej została zrealizowana zgodnie z następującą metodyką:

 1. Spotkanie inicjujące (Kick off) na którym ustaliliśmy cele, harmonogram, grupę projektową, istotne założenia projektu, sposoby komunikacji.
 2. Analiza zastanego stanu tj.:
       a. Aktualnie wykorzystywanych systemów IT.
       b. Modelu biznesowego.
       c. Procesów biznesowych.
       d. Obszarów zwiększenia produktywności np.: wąskich gardeł.
 3. Określenie dojrzałości cyfrowej organizacji.
 4. Warsztaty związane z adaptacją i upgradami obecnie wykorzystywanych systemów IT.
 5. Warsztaty związane z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji.
 6. Opracowanie mapy drogowej związanej z transformacją cyfrową dla wybranej grupy procesów biznesowych.
 7. Opracowanie sposobu komunikacji do klientów, pracowników poddostawców.
 8. Opracowanie szacunkowych kosztów związanych z transformacją cyfrową w horyzoncie 3-4 lat (TCO).

Cały projekt został zrealizowane w 6 tygodni. Końcowym rezultatem była końcowa prezentacja strategii transformacji cyfrowej oraz jej dokumentacja.

+ Korzyści

+Pozyskanie wiedzy przez kierownictwo firmy odnośnie transformacji cyfrowej.
+Spojrzenie kompleksowe na transformacje cyfrową jako sposób na rozwój organizacji.
+Zwiększenie produktywności pojedynczych pracowników jak również całej organizacji.
+Racjonalizacja wykorzystania systemów informatycznych oraz platform technologicznych.
+Inspiracja kierownictwa do wykorzystania nowoczesnych technologii IT w tym sztucznej inteligencji.
Zobacz pozostałe:

Studium przypadku nr 2

Kancelaria prawna z centralą w Europie Zachodniej, która zatrudnia 150 osób i posiada 3 oddziały rozrzucone po Polsce…

Przeczytaj więcej >>

 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane