Studium przypadku nr 1

Wycena tworzenia aplikacji na użytek ulgi B+R.

Wycena wartości systemów informatycznych

Charakterystyka firmy

Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli rozpoczęła wdrażanie strategii cyfrowej.

Wyzwania

Realizacja strategii cyfrowej zakłada wdrożenie systemów informatycznych, które wprowadzą innowacje produktową oraz usługową w zakresie produkcji oraz obsługi klienta. Wdrożenie systemów informatycznych uwzględnia skokową zmianę sposobu składania zleceń produkcyjnych  raz obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR).  Firma zdecydowała się na wykorzystanie ulgi B+R.

Rozwiązanie

Firma zdecydowała się na realizacje usługi opracowania koncepcji oraz dokumentacji ulgi B+R w zakresie realizowanego projektu IT. Ulga pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione przez podatnika koszty na działalność B+R.

Istotnymi warunkami projektu B+R, które muszą być spełnione są:

 1. Prace badawczo-rozwojowe powinny mieć charakter twórczy.
 2. Muszą być prowadzone w sposób systematyczny.
 3. Muszą mieć cechy innowacyjne wykorzystując zasoby dostępnej wiedzy.

Warunkiem wykorzystania ulgi B+R jest właściwie zakwalifikowanie i udokumentowanie kosztów, które zostały poniesione w trakcie prowadzonych prac do grupy kosztów kwalifikowanych.

Realizacja usługi polega na:

 1. Wskazanie, które koszty B+R należą do kwalifikowanych.
 2. Opracowanie koncepcji ewidencji kosztów B+R. Ewidencja kosztów B+R powinna być na tyle szczegółowa, aby można wydzielić koszty odpowiadające poszczególnym kategoriom w formularzu sprawozdawczym CIT/BR.
 3. Wsparcie przy opracowaniu dokumentacji realizacji projektu B+R tj.:
       a. Dziennik prac B+R.
       b. Ewidencja czasu pracy.
       c. Ewidencja księgowa amortyzacji i środków trwałych i korzystania z aparatury naukowo-badawczej.
       d. Ewidencja księgowa materiałów i surowców.
       e. Szczegółowa ewidencja kosztów związanych z nabyciem usług obcych.

+ Korzyści

+Opracowanie dokumentacji, która pozwala na wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej pozwalającej na kilkukrotne odliczenie wydatków, raz jako kosztu przychodu, raz w ramach B+R.
Zobacz pozostałe:

Studium przypadku nr 2

Wycena realizacji upgradu w rozumieniu autorskiego prawa majątkowego…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane