Studium przypadku nr 3

Nadzór nad realizacją projektów informatycznych.

Nadzór nad realizacją projektów informatycznych

Charakterystyka firmy

Firma zajmująca realizacją inwestycji mieszkaniowych.

Wyzwania

Firma zdecydowała się na zinformatyzowanie zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o system ERP oraz inne narzędzia komplementarne jak Jira, Ms Project oraz oparte o platformę Power Platform w której wykorzystywane były aplikacje Power BI, Power Automate. Istotną trudnością było określenie wymagań funkcjonalnych oraz integracja aplikacji.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się na usługi związane z nadzorem nad realizacją usług dostawcy rozwiązania informatycznego, którego główna wartość dodana będzie polegała na integracji obszarów zarządzania projektem w zakresie finansowym (zarządzanie kosztami i przychodami) oraz technicznym, organizacyjnym tj. harmonogram, czynniki ryzyka, zarządzanie zasobami, etc.

Dostawca podpisał kontrakt na stały budżet, który zobowiązywał go do zdefiniowania wymagań funkcjonalnych, kastomizacji i integracji systemów, testowania oraz transferu wiedzy do końcowych użytkowników. Brak specjalistów po stronie klienta oraz skomplikowany zakres integracji był główną przyczyną realizacji usługi nadzoru nad realizowanym projektem.

+ Korzyści

+Brak potrzeby zatrudniania na stałe kierownika projektu przez klienta.
+Pełnienie przez nadzór funkcji „adwokata klienta w relacji z dostawca rozwiązania informatycznego.
+Realizacja projektu w zaplanowanym budżecie i harmonogramie.
Zobacz pozostałe:

Studium przypadku nr 1

Nadzór nad realizacją wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Nadzór nad opracowanie SI według koncepcji low / no code…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane