Studium przypadku nr 1

Zarządzanie kryzysowe w projekcie tworzenia oprogramowania od podstaw.

Studium przypadku

Charakterystyka firmy

Firma zajmuje się realizacją inwestycji przemysłowych w zakresie specjalizowanego budownictwa w branży energetycznej. Firma rozpoczęła projekt informatyczny, którego celem było opracowanie założeń oraz oprogramowanie aplikacji pozwalającej na wsparcie procesu projektowania i ofertowania. W ciągu 3-4 miesięcy opracowała założenia biznesowe oraz technologiczne oprogramowania, zorganizowała przetarg wśród wybranych software house’ów, wynegocjowała i podpisała umowę na realizacje usług z dostawcą. Umowa na realizacje oprogramowania miała charakter umowy o dzieło i obejmowała zarówno analizę funkcjonalną jak również realizacje oprogramowania.

W pierwszym etapie dostawca rozpoczął realizacje analizy funkcjonalnej, która obejmowała:

 1. Zebranie wymagań funkcjonalnych.
 2. Opracowanie założeń biznesowych oprogramowania.
 3. Opracowanie architektury systemu informatycznego tj. struktury tabel bazodanowej, opracowanie prototypu systemu jako rozszerzenia POC (Proof of Concept).
 4. Wstępna ocena interfejsów w oparciu o UX.

W drugim etapie dostawca miał dostarczyć:

 1. Wykonane oprogramowanie.
 2. Usługę wsparcia wykonania przez Klienta testów akceptacyjnych wraz z modyfikacjami.
 3. Wykonanie migracji danych.
 4. Transferu wiedzy dot. systemu informatycznego do końcowych użytkowników.

Cały projekt był planowany na 6 miesięcy. Projekt był realizowany w oparciu o metodykę sekwencyjną (waterfall), bazując na stałym budżecie.

Wyzwania

W takcie realizacji analizy funkcjonalnej, klient zidentyfikował iż ma problemy komunikacyjne z konsultantami-analitykami. Przekazywane informacje dot. wymagań od dostawcy do analityka były błędnie notowane oraz opisywane, co powodowało, iż dokument analizy funkcjonalnej był nie pełny. Wielokrotnie klient sygnalizował ten problem, który narastał.

W ramach prototypu dostawca przedstawił częściowo oprogramowany system, który bazował na błędnych założeniach. Klient wniósł poprawki do prototypu, co mieściło się w zakresie umowy. Dostawca w oparciu o uzyskane uwagi klienta zmodyfikował system. Jednak w ramach testów akceptacyjnych klient zidentyfikował, iż zakres modyfikacji systemu nie jest satysfakcjonujący. System nie uwzględniał funkcjonalności, które były przedstawiane dostawcy jako istotne. Klient zdecydował się wypowiedzieć umowę na realizacje oprogramowania.

W konsekwencji wystąpił spór pomiędzy dostawcą a klientem. Dostawca nie był w stanie wykonać właściwie swoich zadań na odpowiednim poziomie jakości, co było spowodowane brakami kadrowymi. W grę wchodziła strata dużych pieniędzy, która była związana z zapłatą kar umownych oraz zwrotem częściowo zapłaconego wynagrodzenia.

Rozwiązanie

Dwie strony zdecydowały się na mediacje. Dodatkowo klient zdecydował się na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym w projekcie IT, które pomogły mu w mediacji.

Usługi obejmowały:

 1. Analizę rezultatów zrealizowanych usług.
 2. Analizę umowy prawnej pod kątem zrealizowanych zadań.
 3. Określenie ryzyk finansowych, organizacyjnych, projektowych.
 4. Zebranie dowodów błędnie zrealizowanych usług.
 5. Częściowe przejęcie komunikacji z dostawcą.
 6. Opracowanie uzasadnień wymaganych w ramach procesu mediacji.
 7. Udział w mediacji.

Przeprowadzona profesjonalnie mediacja pomogła w zrozumieniu oczekiwań i potrzeb obu stron, co doprowadziło do opracowania nowego rozwiązania, które umożliwiło realizację zadań analitycznych i programistycznych i zadowoliło zarówno dostawcę jak i klienta.

+ Korzyści

+Uniknięcie procesu sądowego.
+Uzyskanie w ciągu 5 miesięcy wyniku mediacji.
+Powrót do realizacji projektu.
+Zakończenie projektu.
Zobacz pozostałe:

Studium przypadku nr 2

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 3

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane