Studium przypadku nr 2

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP.

Studium przypadku

Charakterystyka firmy

Firma zajmująca się przetwórstwem spożywczym, rozpoczęła projekt informatyczny, którego celem było wdrożenie systemu ERP. Umowa na realizacje oprogramowania miała charakter umowy o dzieło i obejmowała zarówno analizę funkcjonalną jak również wdrożenie systemu. Cały projekt był planowany na 12 miesięcy.

Zakres projektu obejmował wdrożenie następujących obszarów funkcjonalnych:

 1. Finanse.
 2. Controlling.
 3. Zarządzanie sprzedażą i zakupami.
 4. Gospodarka magazynowa.
 5. Zarządzanie produkcją.

Projekt był realizowany w oparciu o metodykę sekwencyjną (waterfall), bazując na stałym budżecie.

Wyzwania

Dostawca wraz z Klientem uruchomili jedynie niektóre funkcjonalności tj. finanse, controlling, zarządzanie sprzedażą i zakupami, gospodarka magazynowa. W związku z tym, iż skastomizowany proces planowania produkcji oraz generowania zleceń produkcyjnych trwał na tyle długo, iż nie pozwalało to na właściwą produkcje, dwie strony zdecydowały się o przesunięciu uruchomienia funkcjonalności „zarządzania produkcją 3 miesiące po uruchomieniu pozostałych funkcjonalności.

Wydłużenie czasu realizacji procesów wynikał z dużej liczby składników BOMu produkcyjnego, dodatkowych zmian programistycznych, architektury systemu ERP. 

W zaistniałej sytuacji pojawił się spór między dostawcą a klientem, który zdecydował się rozpocząć proces sądowy, uzasadniając iż nie jest wstanie wykorzystywać w pełni wdrożonych funkcjonalności.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się w momencie realizacji testów akceptacyjnych oraz regulacji systemu na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym w projekcie IT.

Usługi obejmowały:

 1. Opracowanie działań wieloscenariuszowych w ramach projektu IT.
 2. Analizę rezultatów zrealizowanych usług w szczególności ocenę testów akceptacyjnych.
 3. Analizę umowy prawnej pod kątem zrealizowanych zadań.
 4. Określenie ryzyk finansowych, organizacyjnych, projektowych.
 5. Zaplanowanie i zebranie dowodów błędnie zrealizowanych usług wdrożeniowych w szczególności w zakresie:
       a. Planowane funkcjonalności do wdrożenia versus funkcjonalności wdrożone.
       b. Sposób kastomizacji.
       c. Transfer wiedzy od dostawcy do klienta.
 6. Częściowe przejęcie komunikacji z dostawcą.

Przeprowadzona profesjonalnie procedura przygotowania się do procesu sądowego co pozwoliło Klientowi wygrać go. Istotne było, iż zarządzanie kryzysowe w projekcie IT rozpoczęło się we wczesnej fazie kryzysu. Klient dążył do polubownego i koncyliacyjnego rozwiązania sporu, jednak jego próby rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje i mediacje nie udały się. Dzięki przygotowaniu wielu scenariuszy możliwych do realizacji przez Klienta w ramach zarządzania kryzysowego, mógł się przygotować do potencjalnego procesu sądowego.

+ Korzyści

+Zaplanowanie wieloscenariuszowego podejścia do projektu IT pozwalającego z jednej strony dążyć do rozwiązania konfliktu, z drugiej strony Klient przygotowywał się do procesu sądowego.
+Zebranie dowodów w sprawie.
+Wygranie procesu sądowego.
Zobacz pozostałe:

Studium przypadku nr 1

Zarządzanie kryzysowe w projekcie tworzenia oprogramowania od podstaw…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 3

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane