Studium przypadku nr 3

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP.

Studium przypadku

Charakterystyka firmy

Firma zajmująca się przetwórstwem spożywczym, rozpoczęła projekt informatyczny, którego celem było wdrożenie systemu ERP. Rozliczenie odbywało się w oparciu o czas spędzony przez konsultanta na zadaniu. Cały projekt był planowany na 12 miesięcy.

Zakres projektu obejmował wdrożenie następujących obszarów funkcjonalnych:

 1. Finanse.
 2. Controlling.
 3. Zarządzanie sprzedażą i zakupami.
 4. Gospodarka magazynowa.
 5. Zarządzanie produkcją.

Projekt był realizowany w oparciu o metodykę sekwencyjną (waterfall).

Wyzwania

W ramach projektu planowano go zrealizować w ramach następującej metodyki:

 1. Sesja Planowania Wdrożenia.
 2. Szkolenia dla końcowych użytkowników.
 3. Analiza funkcjonalna.
 4. Kastomizacja.
 5. Migracja wstępna.
 6. Testy akceptacyjne i regulacja systemu.
 7. Transfer wiedzy (instrukcje & szkolenia).
 8. Migracja końcowa.
 9. Uruchomienie.

We wczesnej fazie realizacji analizy funkcjonalnej Klient dostrzegł, iż nie jest wstanie zdefiniować wszystkich swoich wymagań funkcjonalnych wobec systemu, zaś asertywność dostawcy prowadzi do problemów komunikacyjnych. Dodatkowo Klient miał problem w podejmowaniu decyzji projektowych oraz ograniczone zasoby nie pozwalające mu zrealizować projektu.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym w projekcie. W ramach tych prac realizacja projektu została przeplanowana. W ramach nowej koncepcji wdrożenia Dostawca oraz Klient podzielili projekt na 4 sprinty, które miały być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy.

Pierwszy sprint miał dotyczyć podstawowych funkcjonalności w zakresie finansów oraz logistyki w ramach MVP. Klient w ramach warsztatów analitycznych wraz z dostawcą określili precyzyjnie zakres funkcjonalny sprintu 1 oraz zgrubnie zakres funkcjonalny pozostałych sprintów. Usługa zarządzania kryzysowego po rozwiązaniu impasu przekształciła się w wsparcie Klienta przy planowaniu i zarzadzaniu projektem w ramach nadzoru nad projektem.

Dzięki takiemu podejściu udało się zrealizować projekt w zaplanowanym budżecie i tylko nieco wydłużonym czasie, co zostało ocenione przez zarząd Klienta jako projekt zakończony sukcesem mimo początkowych problemów.

+ Korzyści

+Wcześnie rozpoznane błędne założenia związane z realizacją projektu.
+Wczesne przeplanowanie założeń projektowych.
+Wsparcie przy zarządzaniu projektem.
Zobacz pozostałe:

Studium przypadku nr 1

Zarządzanie kryzysowe w projekcie tworzenia oprogramowania od podstaw…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Zarządzanie kryzysowe w projekcie wdrożenia systemu ERP…

Przeczytaj więcej >>

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane